Time Timer®

Time Timer® riikliku abivahendina

Home »  Time Timer® riikliku abivahendina

Sotsiaalkindlustusameti esindaja andmetel (seisuga 07.04.17) ei ole Time Timerile® kui määrusevälisele abivahendile vahendeid ette nähtud, kuna eelarvelised võimalused on piiratud.

Hetke seisuga ei ole Time Timerit® võimalik taotleda abivahendina.

Time Timer® toetab puudega inimese iseseisvust ning aitab parandada tegevus- ja töövõimet.

Time Timer® sobib ajataju toetavaks abivahendiks nii täiskasvanutele kui lastele erinevate kognitiivsete raskuste korral (mälu-, taju- ja (aja)planeerimisraskused):

  • autismispektrihäiretega inimeste iseseisvuse tõstmisel (nt ühelt tegevuselt teisele üleminekul)
  • aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega inimestele (nt tegevuste struktureerimiseks: enne ei hakka uut ülesannet sooritama, kui vana tehtud saab)
  • düsleksiaga ja düsgraafiaga inimestele (nt ajasurvest tingitud ärevuse vähendamiseks klassis/kodus või ülesannetega hakkama saamise planeerimiseks klassis/kodus)
  • intellektipuuetega inimestele (nt abiks erinevate tegevuste iseseisval sooritamisel, st tegevused, mis peavad “õigeks ajaks” valmis olema)